Transparantie

Goede doelen moeten transparant zijn over de manier waarop ze hun werk uitvoeren met steun van het publiek. Dit is essentieel voor het maatschappelijk draagvlak voor goede doelen.

VFI wil optimale transparantie bereiken met spelregels voor verantwoording en toezicht enerzijds en met ondersteunende en stimulerende activiteiten anderzijds. Ook door de inzet van eigen middelen en media – Goede doelen Gids, www.goededoelen.nl, het Goede Doelen Rapport, het nieuwe format voor verantwoording van de directiebeloning – zet VFI zich in voor toegankelijke en overzichtelijke informatie voor publiek en donateurs.