Kennisbank Filantropie van start
Hilversum
31 jan 2012
De kennisbank is een nieuwe stap in het gezamenlijke streven naar meer transparantie en kenbaarheid van de sector. Initiatiefnemer is SBF, de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie, waarin ook VFI participeert.
Vandaag is de Kennisbank Filantropie van start gegaan. De kennisbank is een nieuwe stap in het gezamenlijke streven naar meer transparantie en kenbaarheid van de sector. Initiatiefnemer is SBF, de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie, waarin ook VFI participeert. SBF heeft de samenwerking gezocht met het Centraal Informatiepunt Goede Doelen (CIGD), dat al langer beheerder was van een van de grootste databases op het gebied van filantropie. 

Voorlopig dient de kennisbank als leverancier van informatie aan zakelijke gebruikers. Voorbeelden zijn de Nationale goede doelentest, Trouw etc. Deze gebruikers maken de gegevens uit de kennisbank toegankelijk voor het grote publiek. Het is de bedoeling de Kennisbank in de toekomst nog verder uit te bouwen. VFI voert gesprekken om voor de sectoranalyse gebruiker te worden van de Kennisbank. Ook kijkt VFI naar mogelijkheden voor benchmarking op maat. 

Binnen VFI werd al langer gesproken over het opzetten van een centrale databank voor en over de sector. Na de oprichting van SBF is het initiatief daarheen verschoven, zodat de databank de hele, brede sector kan bestrijken. Zo is een aparte module toegevoegd voor vermogensfondsen. CIGD en SBF hebben voor het beheer van de databank de bestaande stichting CIGD omgevormd naar Stichting Kennisbank Filantropie.

Organisaties moeten zelf de gegevens voor de Kennisbank aanleveren. VFI wil bevorderen dat zo veel mogelijk organisaties dat (blijven) doen. De Kennisbank versterkt het streven naar meer transparantie in de sector met als doel het vertrouwen van het publiek verder te vergroten.   

Zie voor meer informatie het persbericht over de Kennisbank Filantropie en de website www.kennisbankfilantropie.nl.