Goede doelen slaan handen ineen voor betere tarieven betalingsverkeer
Amsterdam
17 jan 2012
VFI heeft een overeenkomst gesloten met Vallstein, een onafhankelijk adviesbureau voor Bank Relatie Management, voor de begeleiding van de aanbesteding van een belangrijk deel van het bij de banken inkomend betalingsverkeer voor de VFI-ledenorganisaties.
VFI brancheorganisatie van goede doelen zal voor het einde van de maand de grote banken in Nederland aanschrijven voor een aanbesteding van een belangrijk deel van hun inkomend betalingsverkeer van de VFI-ledenorganisaties. Voor de begeleiding van deze aanbesteding heeft VFI een overeenkomst gesloten met Vallstein, een onafhankelijk adviesbureau voor Bank Relatie Management.

VFI gaat eind januari onder begeleiding van Vallstein de banken benaderen met een offerteaanvraag voor inkomend betalingsverkeer. Doelstelling is om een mantelcontract te sluiten met één bank waar alle VFI-leden gebruik van kunnen maken. VFI is hiermee actief op zoek naar een bancaire partner voor de toekomst.

De focus ligt hierbij op kostenreductie voor incasso´s, Acceptgiro´s en iDeal. Veel donaties komen binnen via een automatische incasso of Acceptgiro. Omdat het vaak kleinere maandelijkse donaties betreft, is de impact van de bankkosten op de donaties relatief groot. De leden van VFI verwerken jaarlijks tussen 50 en 80 miljoen incasso’s en ongeveer 10 miljoen Acceptgiro’s. Een besparing van enkele centen levert de goede doelen al snel miljoenen euro’s op, en dat heeft een positief effect op het beschikbare geld voor de doelstellingen van het goede doel.

Naast kostenreductie wordt de bancaire partner ook geacht mee te denken over toekomstige vraagstukken zoals MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) en SEPA (harmonisatie van het eurobetalingsverkeer binnen Europa). Daarmee geeft VFI invulling aan één van de drie pijlers van het Basel Akkoord; voor een goed functionerend bankwezen zijn niet alleen de regels rondom kapitaalsvereisten en het toezicht door de centrale banken van belang, maar ook een actieve (maatschappelijke) discussie vanuit de klanten met de banken. Door de krachtenbundeling van de VFI-ledenorganisaties is het beter mogelijk om centraal belangrijke aspecten van de bancaire relatie met de bank te bespreken, en heeft de bank tegelijkertijd ook een duidelijke gesprekspartner.

Over VFI
VFI is de branchevereniging van goede doelen. De ruim 120 goede doelen die zijn aangesloten bij VFI hebben uiteenlopende aandachtsgebieden: van gezondheid tot internationale hulp, van cultuur tot dierenbelangen. Belangenbehartiging, zelfregulering en dienstverlening zijn de belangrijkste taken van VFI. VFI is een actieve gesprekspartner van maatschappelijke organisaties en overheid en zet zich in voor de ontwikkeling van maatschappelijk draagvlak en publieksvertrouwen. VFI ondersteunt haar leden met een uitgebreid dienstenaanbod. Zo worden inkoopvolumes gebundeld, nalatenschappen gezamenlijk afgewikkeld en tv-zendtijd collectief benut in Socutera.

Over Vallstein
Vallstein is een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van Bank Relatie Management en levert tevens ondersteunende BRM software. Gebaseerd op de WalletSizing® methodologie, krijgen (middel)grote organisaties en bedrijven volledige transparantie en inzicht in hun bankrelaties. Dat genereert essentiële informatie voor strategisch bank relatie management en leidt tot significant betere condities, onder andere door het gebruik van de Vallstein Benchmark™.

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie over VFI kunt u contact opnemen met Astrid de la Fuente, 020-4229977, 06-52382148.