SBF: Overheidsplannen scheppen meer ruimte voor filantropie
Den Haag
16 sep 2011
“Een stap in de goede richting”. Zo omschrijft Steven van Eijck, voorzitter van de Stichting Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF), de kabinetsplannen voor de nieuwe Geefwet.
 “Een stap in de goede richting”. Zo omschrijft Steven van Eijck, voorzitter van de Stichting Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF), de kabinetsplannen voor de nieuwe Geefwet. “Nu de overheid zich terugtrekt uit allerlei terreinen komt de filantropie nog nadrukkelijker in beeld”.

Zo komt er in de Geefwet meer ruimte voor commerciële activiteiten van Algemeen Nut beogende Instellingen (ANBI´s). Een langgekoesterde wens die voordelig is voor bijvoorbeeld een museumwinkel of een theatercafé. Daarnaast wordt het (cultureel) ondernemerschap bevorderd door het verruimen van fiscale faciliteiten. Een voorbeeld daarvan is het aanpassen van de giftenaftrek in de vennootschapsbelasting (Vpb). De huidige drempel van € 227 vervalt en de aftrek wordt mogelijk tot 50% van de winst, tot een maximum van € 100.000. Ook komt er een verruiming van de vrijstelling voor stichtingen en verenigingen in de Vpb. Hierbij wordt de winstgrens verhoogd van € 7.500 naar € 15.000 per jaar en wordt het maximum verdubbeld naar € 75.000 over vijf jaar. Maatregelen die het schenken aan goede doelen aantrekkelijker maken.
De SBF is ook blij met de aangekondigde codificatie van de aftrek van de vrijwilligersvergoeding. Hierdoor wordt het voor de vele collectanten in de sector, maar ook alle andere vrijwilligers, duidelijker wanneer ze voor een vergoeding in aanmerking komen.

“Er is goed overleg geweest met het kabinet over de uitgangspunten van de Geefwet”, zegt Steven van Eijck. “Ik blijf wel kritisch over de plannen van het kabinet om de kansspelmarkt te liberaliseren. Wij vrezen immers dat hierdoor de goededoelenloterijen minder inkomsten krijgen en daardoor minder kunnen afdragen aan de goede doelen”.


Achtergrond

Stichting SBF
De Stichting SBF is de belangenbehartiger van filantropische instellingen - fondsenwervende instellingen, vermogensfondsen en kerkgenootschappen. Hierin zijn verenigd de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN), (IF) Brancheorganisatie voor fondsenwervende instellingen en professionals, VFI brancheorganisatie van goede doelen, en het Contact in Overheidszaken (CIO) waarin de kerken samenwerken.

Convenant
Op 21 juni 2011 werd tussen het kabinet en de sector filantropie een meerjarig convenant “Ruimte voor geven” gesloten. Het convenant bevat acht concrete projecten ter verbetering van de samenwerking en infrastructuur.

Link naar de Geefwet