brancheonderzoek

VFI zet zich o.a. in voor meer transparantie en zichtbaarheid van de maatschappelijke bijdragen van goede doelen en de ontwikkeling van maatschappelijk draagvlak en publieksvertrouwen. Hiertoe doet VFI een aantal onderzoeken.

Het Goede Doelen Rapport, jaarlijks uitgegeven door VFI, beschrijft de ontwikkelingen in de goede doelensector. Klik hier voor meer informatie.

Onderzoeksbureau WWAV doet onderzoek naar het vertrouwen van de donateurs in goede doelen. De index voor het donateursvertrouwen geeft aan in hoeverre het beter of slechter gaat met het vertrouwen in goede doelen.

VFI is, in samenwerking met het Centrum voor Strategische Filantropie van de Erasmus Universiteit gestart met onderzoek naar de impact, de maatschappelijke bijdrage die de goede doelen sector levert.