Donateursvertrouwen

Bij de goede doelen die mensen steunen, is de persoonlijke band met het onderwerp het meest gehanteerde argument, snel gevolgd door duidelijkheid over waar het geld aan wordt besteed en welke de resultaten worden behaald. 

Ieder kwartaal meet onderzoeksbureau WWAV het donateursvertrouwen. Dit Nederlandse Donateurspanel meet de index voor het donateursvertrouwen in goede doelen. De index voor het donateursvertrouwen geeft aan in hoeverre het beter of slechter gaat met het vertrouwen in goede doelen. De index wordt samengesteld op basis van drie factoren; het geefklimaat, de geefbereidheid en de ontwikkeling van het imago van goede doelen.
Hieronder de resultaten van de laatste metingen en de bijbehorende persberichten.

2015
NPD Rapport - maart

2014
NDP Rapport- december
NDP Rapport- september
NDP Rapport - juni
NPD Rapport - april

2013
NPD Rapport - december
NPD Rapport - september
NPD Rapport - juni
NPD Rapport - maart

2012
NDP Rapport - december
NDP Rapport - september
NDP Rapport - juni
NDP Rapport - maart

2011
NDP Rapport - december
NDP Rapport - maart

2010
NDP Rapport - december
NDP Rapport en Persbericht - september
NDP Rapport en Persbericht - juni
NDP Rapport en Persbericht - maart

2009, 2008 en 2007
Rapporten 2009, 2008 en 2007 

Speciaal ten behoeve van het 1e lustrum is een boekje samengesteld, Donateursvertrouwen -vijf jaar Nederlands Donateurspanel-, waarin wordt gereflecteerd op vijf jaar onderzoek.

Klik hier voor een digitale versie van het boekje.
uitgave: WWAV, 2011